Yeni Zelanda

Vize Formları ve Gereken belgelerZiyaret Vizesi:

Ziyaretçi (visitor) vizesi için yapılan başvurular Büyükelçiliğimiz tarafından hafta içi hergün sabah 9:00-12:00 saatleri arasında kabul edilmektedir.

Vize Bölümüne sunulan belgelerin orijinalleri veya noter tasdikli kopyalar ibraz edilmelidir.

Başvuru yapan tüm şahıslar aşağıdakileri temin etmek durumundadır:

Yeni Zelanda`yı ziyaret tarihinin bitişinden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport.

1 adet vesikalık resim (son 3 ay içinde çekilmiş)

Yeni Zelanda`da kalınacak her ay için en az 1000 Yeni Zelanda Doları tutarında 

para. Bunlar (en az son 6 aylık işlemlerinizi gösteren ve güncelleşmiş) banka hesap cüzdanlarınız, kredi kartları (kredi limitinizi ve mevcut birikiminizi gösteren bir banka mektubu ile birlikte veya hesap dökümleriniz ile birlikte ibraz edilmelidir).

 

Halen Yeni Zelanda`da bulunan bir Yeni Zelanda vatandaşı veya oturma izni bulunan yakınınız tarafından sponsor edilecekseniz, bu formun (Sponsorship Form NZIS1025) 

ilgili tüm dokümanları ile birlikte Yeni Zelanda`da bulunan yakınınız tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

Gidiş-Dönüş Bilet Rezervasyonu. (Vize Bölümü vize alacağınızı taahhüt ettikten 

sonra biletin aslını görmek isteyebilir ancak önceden biletinizi almanızı tavsiye etmiyoruz)

Kalınacak yer detayları örneğin: Otel rezervasyonları veya kalacağınız arkadaş veya akrabaların adres bilgileri.

Türkiye`deki durumunuzu gösteren diğer belgeler, örneğin: Sahip olduğunuz 

mülklerin tapusu, askerlik durumunuzu gösteren belgeler, üniversite diploması, 

emeklilik cüzdanı, v.s.

 

Önemli Not: Sponsor ediliyor olsanız dahi (yukarıya bakınız) kendi durumunuzu 

gösteren belgeleri sunmak durumundasınız. Bunlar (en az son 6 aylık işlemlerinizi gösteren ve güncelleşmiş) Banka hesap cüzdanlarınız, kredi kartları (kredi limitinizi ve mevcut birikiminizi gösteren bir banka mektubu ile birlikte veya hesap dökümleriniz ile birlikte ibraz edilmelidir)

 

İlave Belgeler-

 

A.Eğer bir işyerinde çalışıyorsanız (Memurlar dahil)

1. Maaş bordronuz.

2. İşveren tarafından şirketin antetli kağıdına bu şirketteki göreviniz, ne kadar süredir burada çaliştığınız, kullanacağınız onaylanmış izin günü ve seyahat sonrası aynı işyerinde tekrar çalışacağınızı belirtilen resmi bir yazı. 

3. SSK işe giriş bildirgeniz.

 

B. Serbest çalışıyorsanız veya ortağınız varsa:

1. Şirketin Ticari ve Sanayi odasına kayıt belgesi

2. Şirketin vergi levhası

3. Şirketin resmi imza sirküleri

4. Şirketin Resmi Gazete duyurusu

 

C. Yeni Zelanda`ya iş görüşmeleri için gidiyorsanız:

1. Yeni Zelanda`da toplantı yapacağınız firma veya firmalardan antetli kağıda, 

beklenen ziyaretçilerin detayları ve davet ediliş nedenlerini belirten resmi bir davet mektubu.

2. Kendi firmanızın veya çalıştığınız işyerinin antetli kağıdına; firmadan kimlerin 

gideceği, görevleri ve ne amaçla gidileceğini belirten resmi bir yazı. Bu yazı seyahat 

ve sağlık sigortası dahil seyahat edecek tüm şahısların masraflarının karşılanacağına 

dair garanti vermek durumundadır.

3. Yukarıda B. bölümünde bahsedilen tüm şirket evrakları.

4. Maaş bordrosu ile birlikte SSK işe giriş bildirgeniz.

 

D. Yeni Zelanda`ya konferansa katılmak için gidecek olanlar:

1. Konferans kayıt belgeleriniz. (Vize Bölümü vize verileceğini belirttikten sonra konferansın kayıt parasının yatırıldığına dair belge görmek isteyebilir)

2. Konferansa davet ediliyorsanız, resmi davet mektubu.

3. Konferans masrafları çalıştığınız işyeri veya başka bir kurum tarafından 

karşılanıyorsa bununla ilgili tüm resmi belgeler.

 

E. Yeni Zelanda`da 6 aydan daha uzun süreyle kalacak olanlardan bazı detaylı sağlık koşullarını yerine getirmeleri istenecektir. Bununla ilgili detaylı bilgi için lütfen, Sağlık Prosedürleri sayfamıza bakınız.

 

ÖNEMLİ

Yeni Zelanda Büyükelçiliği Vize Bölümü yukarıdaki belgelerle birlikte ilave belgeler temin etmenizi isteyebilir.

Sunduğunuz tüm belgeler incelenmeye tabi tutulabilir.

Ziyaretçi vizesi başvurunuzun kabul edilmesini sağlamak için istenilen tüm evrakları tam ve eksiksiz sunmak zorundludur. Bunu yapmadığınız takdirde, başvurunuz kabul edilmeden size geri gönderilecektir. 

Vize başvurularının incelenmesi, tüm belgeler eksiksiz ve tam sunulduğu takdirde genellikle 1 hafta sürmektedir.

Ziyaret Vizesi için VİZE FORMU tıklayın.

Öğrenci Vizesi:

Eksiksiz doldurulmuş, imzalanmış ve tarih atılmış başvuru formu (NZIS 1012

Application to Study in New Zealand)

Yeni Zelanda`dan ayrılmayı planladığınız tarihten itibaren en az 3 ay geçerli pasaport

Son 3 ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf

Uçuş Detaylarınız (Vize Bölümü size vize vereceğini duyurduktan sonra biletin aslını görmek isteyebilir ancak önceden biletinizi almanızı tavsiye etmiyoruz.)

Yeni Zelanda`da eğitim göreceğiniz okul/enstitü/üniversite`den kursa kabul 

mektubunuz (Offer of a place). Bu mektup göreceğiniz kurs ile ilgili tüm detayları 

belirtmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibi çalışıyorsa ve masraflar kendisi tarafından karşılanacak ise: 

Banka hesap cüzdanları

Çalıştığı işyerinden işvereni tarafından şirketin antetli kağıdına bu şirketteki görevini, ne kadar süredir burada çalıştığını, kullanacağı onaylanmış izin günü sayısı ve tarihleri ve seyahat sonrası aynı işyerinde tekrar çalışacağınız belirtilen resmi bir yazı.

Çalıştığı işyerine ait evraklar

- Vergi Levhası

- İmza sirküleri

- Ticaret/Sanayi odası faaliyet belgesi

- Resmi Gazete ilanı

Varsa kendisine ait tapu/tapular

SSK`lı işe giriş bildirgesi

Kurs bitiminde aynı işyerinde görevine devam edecekse işverenden antetli kağıda yazılmış resmi bir garanti yazısı

Maaş Bordrosu

Öğrencinin masrafları ailesi veya herhangi başka birisi tarafından karşılanıyorsa: 

Eksiksiz doldurulmuş ve bankadan onaylanmış ‘Financial Undertaking for a Student Form` (NZIS 1014).

Ailesi veya masrafları karşılayan diğer şahısın veya kurumun 7. maddede belirtilen tüm evrakları da ayrıca ibraz etmesi gerekmektedir.

Öğrenci burslu olarak okumaya gidiyorsa:

a. Tam burs hakkı verildiğine ve bu bursun neleri kapsadığına dair Yeni Zelanda`daki okuldan detaylı resmi bir yazı

b. Burs kapsamı içine girmeyen diğer tüm harcamalar için öğrencinin 7. veya 8. maddedeki tüm koşulları yerine getirmesi ve belgelemesi gerekmektedir.

Eğer kalınacak yer parası ve diğer tüm harcamalar önceden ödendiyse, eğitim enstitüsü/okul veya üniversiteden bunların önceden ödendiği ve garanti olduğuna dair resmi bir yazı.

Yeni Zelanda`da kalınacak yerin garanti olduğunu belirten resmi bir yazı.

Yeni Zelanda`da 6 aydan daha uzun süreyle kalacak olanlardan bazı detaylı sağlık koşullarını yerine getirmeleri istenecektir.

Yeni Zelanda`da 2 seneden uzun süre eğitim görecek olanlardan:

a. Yeni Zelanda Göçmenlik Bürosu (NZIS) tarafından Panel Doktorları ve Radyologistler tarafından eksiksiz doldurulmuş Medical and Chest X-Ray Certificate (NZIS 1007`yi) sunmaları gerekmektedir.

b. 17 yaşından daha büyükseniz vatandaşı olduğunuz ülkenizden alınan ve başvuruyu yapmadan önce 5 sene veya daha uzun süreyle yaşadığınız ülke/ülkelerden alınan sabıka kaydı ibrazı gerekmektedir.

ÖNEMLİ

- Yeni Zelanda`ya yalnızca 12 hafta yada daha az süreyle kurs için gidecek 

olanlar yukarıda belirtilen evrakları ibraz etmek kaydıyla Ziyaretçi Vizesi 

(Visitor Visa) için başvurabilirler. 

- Vize Bölümü yukarıdaki belgelerle birlikte ilave dokümanlar sunmanızı isteyebilir. 

- Sunduğunuz tüm belgeler incelenmeye tabi tutulabilir.

- Vize Bölümü, başvuru sahibine, öğrenci vizesi verileceğini duyurmadan 

önce, Yeni Zelanda`daki okul ve kalınacak yer parasının yatırılması istememektedir.

- Öğrenci vizesi başvurunuzun kabul edilmesini sağlamak için istenilen tüm evrakları tam ve eksiksiz sunmak zorunludur. Bunu yapmadığınız takdirde, başvurunuz kabul edilmeden size geri gönderilecektir.

- Yeni Zelanda`da 36 haftadan daha kısa süreli eğitim görecek Öğrencilerden yukarıdaki tüm evraklara ek olarak kurs parası hariç her ay için en az 1.000 Yeni Zelanda tutarında para beyan etmesi gerekmektedir. 

- Yeni Zelanda`da 36 haftadan daha uzun süre eğitim görecek olanlardan (gidiş-dönüş bileti hariç) her yıl için 10.000 Yeni Zelanda tutarında para beyan etmesi gerekmektedir.

- Öğrenci vizesi başvurunuz sunduğunuz evraklar, Yeni Zelanda`daki okuldan ve/veya kalınacak yerden ve/veya diğer bir ofisten bilgi edinilmesi ve/veya başvuru sahibinin mülakata alınması durumlarında uzayabilir.

Öğrenci Vizesi için VİZE FORMU tıklayın. yenizelanda_vizeformu.pdf

28.04.2017 19:14:45

Etiketler: Özalbayrak Suudi Arabistan Resmi Vize Acentesi, Suudi Arabistan Vizesi, Umre Vizesi, Ankara Vize işlemleri, Visa


Sizlere Öğrenci Vizesi
Çocuk Ekleme Vizesi
İzin Uzatma Vizesi
İkame (Oturum) Vizesi
Aile Ziyareti Vizesi
İşçi Vizesi
Hükumet vizesi
Çalışma Ziyareti Vizesi
Ticari Ziyaret Vizesi
Danışmanlık Hizmetleri
Evrak Tasdik İşlemleri
Tercüme
Nakliye
Ulaşım
Emeklilik İşlemleri
İthalat - İhracat
sunuyoruz.

Özalbayrak Turizm Tercüme Müşavirlik Ltd. Şti.


Hizmet verdiğimiz İşlemler

Özalbayrak Turizm Tercüme Müşavirlik Ltd. Şti.

Çocuk Ekleme Vizesi

İzin Uzatma Vizesi

İkame (Oturum) Vizesi

Aile Ziyareti Vizesi

İşçi Vizesi

Hükumet vizesi

Çalışma Ziyareti Vizesi

Ticari Ziyaret Vizesi

Danışmanlık Hizmetleri

Evrak Tasdik İşlemleri

Tercüme

Nakliye

Ulaşım

Emeklilik İşlemleri

İthalat - İhracat

Öğrenci Vizesi